Petr Bezruč - Slezské písně

Ostrava

Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem
sto roků kopal jsem uhlí,
za sto let v rameni bezmasém
svaly mi v železo ztuhly.

Uhelný prach sed mi do očí,
rubíny ze rtů mi uhly,
ze vlasů, z vousů a z obočí
visí mi rampouchy uhlí.

 

Bez komentáře.

 

 

 

"50 metráků je 50 metráků"

aneb

"Jak nemít šedivé vlasy"